The Netherlands > Lelystad > Workshop with Maurice Shonen Knegtel Roshi


Event Details


Zen Workshop Lelystad

Zen Workshop Lelystad Twee keer per jaar geeft Maurice Knegtel Roshi een workshop voor de Zen Cirkel Lelystad. Thema van deze workshop is ‘de berg afdalen’, ofwel de integratie van je zen praktijk in je dagelijkse leven.

Zaterdag 6 april 2019, 13.00 – 17.00 uur, Hofstede 100, Lelystad. Kosten: € 45,- . Voor opgave: klik hier

Zen Workshop Lelystad Twice a year Maurice Knegtel Roshi gives a workshop for the Zen Circle Lelystad. The theme of this workshop is ‘descending the mountain’, or the integration of your Zen practice in your daily life.

Saturday 6 April 2019, 13.00 – 17.00 hours, Hofstede 100, Lelystad. Costs: € 45,- . For assignment: click here


Workshop met Maurice Genko Knegtel Roshi

Thema: Afdalen van de berg

Datum: zaterdag 6 april 2019
Tijd: 13:00 – 17:00
Locatie Hofstede 100, Lelystad.
De kosten voor de middag zijn € 45,-  en tijdig over te maken op NL87 INGB 0001 8696 81 t.n.v. B. Claessens o.v.v. ‘zenworkshop zaterdag 6 april 2019’.
Aanmelding via info@zenmeditation.eu

Programma:
13.00 koffie/thee
13.30 welkom zazen-korte kinhin
14.00 teisho
15.15 pauze
15.30 zazen
16.00 uitwisseling
16.45 afsluiting

Workshop with Maurice Genko Knegtel Roshi

Theme: Descending the mountain

Date: Saturday 6 April 2019
Time: 13:00 – 17:00
Location Hofstede 100, Lelystad.
The costs for the afternoon are € 45,- and can be transferred on time to NL87 INGB 0001 8696 81 in the name of B. Claessens for ‘zenworkshop Saturday 6 April 2019’.
Registration via info@zenmeditation.eu

Programme:
13.00 coffee/tea
13.30 welcome zazen-short kinhin
14.00 teisho
15.15 break
15.30 Zazen
16.00 exchange
16.45 closure

Languages