Frank De Waele, Roshi | II. Generation > Successor to Genno Pagès Roshi

frank_de_waele_roshi

Na zijn studies aan het Sint-Lucasinstituut in Gent werkte Frank De Waele (geb. 1957) in musea in Venetië, Brussel en Gent en later ook voor de VRT-radio. Voor hij naar Frankrijk vertrok, was hij docent schilderkunst aan de Academie voor Schone Kunsten te Leuven. Aangetrokken door de spiritualiteit van zen begon hij in 1987 met meditatie in de sangha van meester Deshimaru. Hij oefende tevens bij de Nederlandse zenleraar Ton Lathouwers.

In 1991 ontmoette Frank de Franse zenlerares Catherine Genno Pagès Roshi, de eerste Dharma-opvolgster van de Amerikaanse zenleraar Dennis Genpo Merzel Roshi en spirituele leidster van de Dana Sangha. Frank begon bij Genno Roshi te studeren en werd haar leerling. Drie jaar later legde hij de boeddhistische geloften af en verhuisde hij naar haar centrum in de buurt van Parijs. Hij combineerde zijn intensieve lekentraining en meditatiepraktijk met vrijwilligerswerk voor de Peacemaker Community, een interreligieus netwerk voor spiritualiteit en sociale verandering van de Amerikaanse zenleraar Bernie Glassman Roshi.

Genno Roshi leidde Frank in de loop van zijn residentiële zentraining op tot meditatie- en koanleraar. In 2002 keerde hij terug naar België waar hij, onder haar supervisie, meehielp aan de uitbouw van Dana Sangha België, waarvan hij de begeleiding opnam. Op 23 juli 2005 ontving Frank van Genno Roshi dharmatransmissie (Jap. shiho), waardoor hij een gekwalificeerd zenleraar (Jap. sensei) werd in de White Plum Sotozenlijn van wijlen Taizan Maezumi Roshi.

In 2006 werd Dana Sangha België omgevormd tot een onafhankelijke sangha met een nieuwe naam en logo en een eigen programmatie. In de vernieuwde Zen Sangha neemt Frank De Waele Roshi de spirituele leiding en de priesterlijke functies waar, geeft dharmaonderricht en staat in voor de (individuele) begeleiding van de beoefenaars. Hij is ook actief betrokken bij de interlevensbeschouwelijke dialoog.

Frank Roshi is erg betrokken bij de opstart en uitbouw van de Zen Peacemakers Order, die hij als founding teacher in Europa mee hielp oprichten. Tijdens de straatretraite te New York in april 2011 kreeg Frank transmissie (dharma recognition) van Bernie Glassman Roshi en werd daarmee zijn dharmaopvolger in de Zen Peacemakers.
Lees hier meer www.zenpeacemakers.nl/frank-de-waele/
Op 30 oktober 2015 ontving Frank De Waele Roshi in Krakau de definitieve erkenning in de dharma (inka) van Genno Roshi en van Bernie Roshi.

Frank Roshi tekent en houdt van beeldende kunst, lezen, wandelen en straatretraites. Hij leeft in Gent bij de zendo en werkt voltijds als zenleraar in residence. Hij is gehuwd met Alexandra Mushin Gericke, senior zenstudente van Genpo Roshi. Samen hebben ze twee dochters, Hannia en Sanne.

pic_zensanghabe_1

Zen Sangha wil een ondersteunend kader aanbieden voor het onderricht en de beoefening van de zenboeddhistische spiritualiteit. Lees meer
Als lekensangha willen wij de wijsheid en de praktijken van zen verwerkelijken en uitdrukken binnen gezin, familie, gemeenschap en doorheen werk, relaties, kunst, dienstbaarheid aan anderen en zorg voor het milieu.
Zen Sangha wil tenslotte dit onderricht en deze beoefening bewaren voor en doorgeven aan de komende generaties. Sinds meer dan tien jaar organiseert Zen Sangha haar bekende familieretraites in Cadzand, waar beoefenaars met hun families welkom zijn en waar een aangepast kinderprogramma voorzien is.

Wij bieden een uitgebreid programma van zentraining aan met zazen (zenmeditatie), teisho (zenonderricht), zenstudie in persoonlijk contact met de leraar, weekends en langere retraites, enz. Daarnaast organiseren we er geregeld introducties en workshops.

Zen Sangha heeft ook een open groep palliatieve zorg.

Zen Sangha is een gemeenschap van zenbeoefenaars rond zenleraar Frank De Waele Roshi en biedt het onderricht, de beoefening en de overdracht van de zenboeddhistische spiritualiteit aan.  Zen Sangha heeft een zenprogramma in Gent en lokale zengroepen in Antwerpen, Brugge, Brussel, Geraardsbergen, Leuven, Lier, Mol, Kortrijk, Ronse en Bergen-op-Zoom. Kenmerkende meditatieve praktijken in de Zen Sangha zijn gewaarzijnsmeditatie, shikantaza of vormloze meditatie, koanstudie, intensieve retraites en het werken met de leraar.  Zen Sangha is gegroeid uit de Dana Sangha van Catherine Genno Pages Roshi en maakt deel uit van de White Plum Sotozenlijn van wijlen Taizan Maezumi Roshi. Zen Sangha is een trainingscentrum van de Zen Peacemakers Orde en is lid van de Boeddhistische Unie van België en van de Interreligieuze Werkgroep Gent.

…more to come…

Calendar yet to come…

Please access the ZenSangha Belgium website via the link in a new browser window:

https://www.zensangha.be/

Zen Sangha Belgium - website
Zen Sangha Belgium – website