Gretha Myoshin Aerts, Roshi | II. Generation > Successor to Nico Niko Tydeman Roshi

gretha_myoshin_aerts_sensei

Roshi Gretha Myoshin Aerts is geestelijk leider van Zen Centrum Rotterdam en heeft een zitgroep in Bergen (NH).

Zij heeft na haar opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, gewerkt als beeldend kunstenaar en als docent aan o.a. de Hogeschool van Amsterdam. In 1985 kwam zij via Niko Sojun Tydeman, Sensei in aanraking met Zen Boeddhisme. Hij is een van haar leraren op het Zen pad geworden. Zij ontving van hem dharmatransmissie , waardoor zij een gekwalificeerd zenleraar (Sensei) is in de lijn van de White Plum Asangha, van wijlen Taizan Meazumi Roshi.

Haar andere leraar is Genpo Merzel Roshi. Hij gaf haar de Boeddhistische naam Myoshin, dat onbegrensd hart en geest betekent en werd door hem in 1995 tot zenpriester gewijd.

Haar training bestond o.a uit zenmeditatie, koan studie en het door Genpo Roshi ontwikkelde Big Mind proces. Zij woonde en werkte een aantal jaar in het centrum van Genpo Roshi in Salt Lake City, VS.

Ze is verder getrained in:

” Mindfulness” de “Meditation Based Stress Reduction” methode van Jon Kabat-Zinn.
“Stervensbegeleiding” bij Christine Longakker.
“Voice Dialogue voor begeleiders” bij Elly ter Brake.
Zij is zeer betrokken bij thema’s als:

Boeddhisme en Psychotherapie.
Meditatie en Beeldende vormgeving.
De laatste jaren is Gretha ook weer actief als Beeldend Kunstenaar. Zie www.gretha-aerts.nl

Als vrijwilliger is zij werkzaam geweest in de terminale thuiszorg bij de organisatie Markant, Amsterdam.

Source | Quelle: http://www.myoshin-zen.nl/gretha-aerts/

Sensei Gretha Myoshin Aerts is spiritueel leider van Kanzeon Zen Centrum Rotterdam, opgericht door zenleraar Niko Tydeman Sensei in 1988.

Gretha Aerts wil de zenboeddhistische leer doorgeven aan mensen die midden in de maatschappij staan en een spiritueel pad willen gaan. Zij combineert haar zenleraarschap met haar werkzaamheden als beeldend kunstenaar en heeft regelmatig exposities van haar werk.

Zij ontving haar zentraining van twee meesters: Genpo Merzel Roshi, die haar de naam Myoshin gaf, en Niko Tydeman Sensei, die haar op 24 februari 2011 dharmatransmissie gaf. Met hen staat zij in de traditie van de White Plum Asangha van Maezumi Roshi, een Japanse zenmeester die het zenboeddhisme in de zestiger jaren van de vorige eeuw naar het Westen bracht. De historische lijn van opeenvolgende zenmeesters (de lineage) vindt zijn oorsprong in Sakyamuni Boeddha.

Gretha Aerts begeleidt mensen in de klassieke zentraining, waarvan koanstudie een pijler is.

Zij staat een synthese voor van oosterse wijsheid en westerse inzichten. Onderdeel daarvan is de door Genpo Roshi ontwikkelde methode Big Mind/Big Heart, gebaseerd op een combinatie van zen en de westerse voice dialogue.

Zij wordt geassisteerd door een aantal mensen, die getraind zijn in deze traditie.

Kanzeon Zen Centrum Rotterdam hanteert een ethische richtlijn.

Source | Quelle: http://www.zenrotterdam.nl/index.php/leraren/sensei-gretha-myoshin-aerts

Zen in Bergen en Rotterdam


Bergen:

Doorlopende groep.
donderdagochtenden 10.00 – 11.45 uur
1 september – 15 december 2016
20 januari t/m 29 juni, niet op 27 april en 25 mei.
275 euro of 6-zittenkaart voor 95 euro
Introductieles op aanvraag.


kanzeon zen centrum rotterdam
www.zenrotterdam.nl

wie zijn we?
Deze wereld is ongrijpbaar, ondenkbaar en wonderbaarljk.
Door wat worden we aangeraakt en wat raken wij aan ?
Daito Kokushi, Japan 13e eeuw.

Een levende praktijk
Kanzeon Zen Centrum Rotterdam staat in de traditie van Maezumi Roshi, een Japanse zenmeester die het zenboeddhisme in de zestiger jaren van de vorige eeuw naar het Westen bracht. Hij is stichter van de White Plum Asanga. Sindsdien is het al door twee generaties zenmeesters tot aan Gretha Myoshin Aerts doorgegeven en opnieuw vormgegeven binnen onze westerse cultuur.
Maezumi Roshi’s uitspraak “Je leven waarderen” is een leidraad voor de zenbeoefening. Dit realiseren we door op intieme wijze aanwezig te blijven bij wat er in en om ons heen gebeurt. Door het openstellen van onze hart/geest en het (aan)geraakt worden door het bestaan leren we anders te leven met onze onzekerheden en angsten en groeit het vertrouwen.
Zen is plaatsnemen op een meditatiekussen, de geest leren kennen en niet langer bevangen raken door gedachten en emoties. Zen is een levenswandel, een manier om het leven te aanschouwen en te handelen vanuit die aanschouwing. Zen is een levenslange oefening in bevrijd leven.
Zen biedt een verzameling hulpmiddelen om een bevrijd bestaan te leiden. Het gaat niet om de hulpmiddelen, maar om wat zij beogen: het dagelijks bestaan te leiden met een verlicht gemoed. Verlichting betekent verlicht denken, communiceren en handelen. Dat heeft alles met het dagelijks leven te maken en niets met een heilige werkelijkheid die hier buiten zou staan, want die bestaat bij zen niet.
Ons zencentrum staat midden in de wereld. De sangha wordt gevormd door mensen met een maatschappelijk bestaan en de wil om een spiritueel pad te gaan. De zentraining bestaat uit een aantal praktijken die onderling samenhangen. Centraal staat zazen, het zitten in stilte. De zenleraar begeleidt leerlingen in daisan (persoonlijk onderhoud) en geeft les over de dharma (zenboeddhistische leer). Interactie met andere sanghaleden is een wezenlijk onderdeel van de beoefening. ‘Alles is erop gericht om je leven te zien als het pad dat je gaat’, zegt zenleraar Gretha Myoshin Aerts, ‘het samenvallen met je bestaan op elk moment.’
Gretha Myoshin Aerts Sensei geeft geen makkelijk toepasbaar levensrecept. Geen spirituele gymnastiek of handige trucs die het leven aangenamer maken en prestaties vergroten. In sommige dingen moeten we wellicht juist minder goed worden om tot inzicht te komen, en niet meer alles weten. Het gaat niet om het beantwoorden van vragen, maar juist om het mysterie van het bestaan.
Kanzeon Zen Centrum Rotterdam is een toevluchtsoord midden in de stad, een plek om stil te zijn en stil te worden, een ruimte voor bezinning en meditatie.
Iedereen is welkom bij ons.

Rotterdam :
Doorlopende groepen op maandag 18.00 – 19.45 en 20.00 – 21.45 uur en
donderdag 19.45 – 21.30 uur
Zaterdagmiddag 13.00 – 17.00
10 december 2016, 18 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei en 17 juni 2017
20 euro per middag
Big Mind training.
Zaterdag 15 april, 20 mei en 17 juni 2017 van 10.30 – 12.30
20 euro per keer
Sesshin in Wahlwiller.
25 t/m 29 januari 2017
Zie voor het hele programma in Rotterdam op www.zenrotterdam.nl

…more to come…

Calendar yet to come…

zenrotterdam.nlmyoshin-zen.nl
Please use this link to open Greatha Myoshin Aerts Sensei’s website Kanzeon Zen Centrum Rotterdam in a new browser window:

http://www.zenrotterdam.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please use this link to open Greatha Myoshin Aerts Sensei’s website Myoshin-Zen in a new browser window:

http://www.myoshin-zen.nl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner